Bộ lọc

Danh sách công việc

Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Mức lương Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ  
Senior Account Manager/Account Manager Mới nhất Internet/Online Entertainment $1500 - $2000 + bonus Thành phố Hồ Chí Minh 30-11-2018 Apply
Head of Product Management, OTT & Digital Platforms Mới nhất IT - Phần mềm Entertainment Internet/Online media $4000 - $5000 Thành phố Hồ Chí Minh 31-10-2018 Apply
Head of Data Analyst Mới nhất IT - Phần mềm Internet/Online Entertainment $3000 - $5000 Thành phố Hồ Chí Minh 31-10-2018 Apply
Head of Brand Mới nhất Marketing/Communication Entertainment Internet/Online $3000 - $4000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Head of Business Unit Entertainment Mới nhất Internet/Online Entertainment eCommerce Sales/Telesales $3000 - $4000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior IT recruiter @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm eCommerce IT - Phần Cứng $1000 - $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Front End Technical Leader @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm eCommerce IT - Phần Cứng $1500 - $2000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Giám Đốc Bán Hàng – KÊNH PC @ Gonsa Mới nhất Sales/Telesales $1500 - $2500 + bonus Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Java Web & Mobile app developer @ Scuti in Japan Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng 200,000 JPY Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior Project Manager @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng $2000 - $3000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Front End Developer @ Renova Cloud Viet Nam Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng Up to $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Motion Graphic Mới nhất Entertainment Thiết kế/Designer $800 - $1000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
SEO Specialist Mới nhất IT - Phần mềm Entertainment Internet/Online media $1000 - $1200 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior Back-end Developer @POPS Mới nhất IT - Phần mềm Entertainment IT - Phần Cứng $1000 - $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
PHP Technical Lead @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng eCommerce $1500 - $2000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior .NET Developer @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm eCommerce IT - Phần Cứng $1000 - $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior QA Automation @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm eCommerce IT - Phần Cứng $1000 - $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Senior JAVA Developer @ SmartOSC Mới nhất IT - Phần mềm eCommerce IT - Phần Cứng Up to $1500 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Scala Software Architect @ Netcompany Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng $2000 - $3000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply
Solution Architect @ Dinovative Mới nhất IT - Phần mềm IT - Phần Cứng $1500 - $2000 Thành phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Apply